Какъв тип система да избера ?

Question
Повечето хора, пътували по света, са се взирали нерядко към покривите на сградите и с удивление са съзерцавали така наречените „слънчеви батерии“. Не чак толкова голяма рядкост са те вече и по нашите географски широчини. Някои от нас, удивени от тази елегантна и проста технология, я превърнаха в лична и професионална кауза. Именно наша е работата да разясним на широката публика спецификите на различните системи и да посочим подходящия вариант.

И така, да започнем с основните понятия.

Макар и широко използвано от неспециалистите, нарицателното „слънчеви батерии“ е фундаментално погрешно. Обикновено човек не си дава сметка, че тези тъмно-сини на цвят, правоъгълни елементи са само част от цялата система. Слънчевите панели (модули) са проектирани така, че да улавят фотоните от лъчите на слънцето. Това създава верижна реакция в силициевите слоеве на панела, които освобождават поток електрони. Този поток е добре познатия ни електрически ток. Цялостният принцип на този процес дава и името на сферата – фотоволтаика.

За да може този ток да бъде подходящ за ежедневните нужди, трябва да се добави втория основен компонент – инвертора. Инверторът е сърцето на системета. Той преобразува постоянния ток от панелите в променлив  с напрежение 220 V и регулира изходната мощност на системата.

Това са двата основни компонента, без които нито една конвенционална система не може да съществува. Броят и мощността им определят производствения капацитет на съответното съоръжение. От тук започват и разновидностите на самите системи.

Мрежови система

Основната фукнция на мрежовите системи се изчерпва с по-горе описаните редове. Те са по-опростената разновидност. При този род системи, не можем да постигнем автономност от електроразпределитената мрежата, тъй като инвертора е устроен така, че да синхронизира работата си с нея. Без връзка с мрежата, системата просто не може да бъде „оживена“.

Тези системи сa предимно с цел собствено потребление на произведената електроенергия. Това от своя страна води ди по-голяма енергийна ефективност, спрямо потребената от електроразпределителното предприятие (ЕРП) енергия. Мрежата служи за балансьор – при слабо или никакво производство на електроенергия, било поради лошо време, или просто, защото слънцето вече се е скрило зад хоризонта, недостига се допълва от ЕРП. В случаите на по-голямо производство, от колкото е самото потребление в момента – например слънчев летен ден, в който няма включени сериозни електроуреди в сградата, излишната електроенергия може да бъде отдавана към ЕРП. За повече детайли по този въпрос можете да се свържете с нашите специалисти.

Микроинверторни системи

Допълнителна разновидност на споменатите вече системи са така наречените микро-инверторни системи. Те се състоят от един или два панела с микроинвертор, който се включва директно в който и да е контакт във Вашия дом.

Макар че не могат да достигнат нивото цена/ефективност на „по-големите“ си  гореописани „събратя“, те са все по-търсен вариант поради факта, че са максимално опростени, преносими и могат да се разположат дори на градски балкон.

Автономни системи

Автономните системи се различават от мрежовите с това, че могат да складират излишната енергия, за да бъде използвана по-късно. Това е възможно благодарение на акумулаторния блок, който се прибавя. С това си свойство те са подходящ вариант за отдалечени райони, където няма възка с електроразпределителната мрежа. Също така имат възможност за връзка с мрежа или дизелов генератор, което ги прави приложими за места, които макар и да имат електрозахранване, са обект на чести аварии. Редът на приоритет се програмира предварително – дали първи източник да са фотоволтаичните панели, в случай на недостатъчно производство да се превключва на мрежа или генератор, зависи изцяло от нас.

Хибридни системи

Хибридните системи съчетават най-доброто от двата основни вида. Както споменахме, особеното на стандартните мрежови системи е, че използват като приоритет слънцето, а чрез мрежата само допълват недостатъка. При автономните системи се избира приоритет – или слънце, или генератор, или мрежа. Хибридните системи имат преимуществото на мрежовите – смесват едновременно различните източници и освен това имат акумулаторен блок, за излишната енергия. Когато той се напълни – енергията може да се отдава обратно в мрежата, отново кактко при нормалните мрежови системи. Тези качества, съчетаващи най-доброто от двата основни вида ги прави универсално решение за всеки дом, където целта е инсталацията на система, отговаряща на последната дума на техниката.

Системи за топла вода

До скоро представата на повечето хора за соларни системи се свързваше с термалните колектори, които сме свикнали да виждаме на покривите на хотели или къщи по пордоното и гръцккото крайбрежие. Все пак, с времето, хората започнаха да диференцират фотоволтаичните системи от термалните колектори. Вторите се използват само и единствено за затопляне на водат чрез естествени топлообменни процеси и загряване от слънчевите лъчи, докато фотоволтаичните системи, които бяха обект на обследване в по-горните редове, произвеждат електрическа енергия. Разбира се, сама по себе си тя също би могла да бъде използвана за подгряване, но това е съпроводено с големи загуби, които могат да имат голямо значение в един така или иначе мрачен ден.

Въпреки това, нашият екип е уверен, че фотоволтаичната технология има твърде голямо значение, за да бъде пренебрегвано едно практично приложение като използването й за загряване на вода. Това се отнася с пълна сила, както за домакинства, при които бойлера е един от основните консуматори (допринася за до 50% от сметката за електроенергия), така и за промишлени цели.  Вдъхновени от това предизвикателство, ние създадохме патентована технология, намалявайки загубите до минимум чрез директно включване на панелите към бойлера.  Това позволява сравнително малко количество панели да осигурят повече от един цикъл на затопляне на стандартен бойлер през летен ден. Освен това, макар и по-слаб, ефект има и през зимните месеци, нещо, което е спорно за стандартните термални колектори.

Това беше нашето кратко въведение в света на фотоволтаичните системи. Надяваме сме, че сме успели да Ви обясним общите приложения достатъчно ясно, за да придобиете основна представа по отношение на различните приложения. Екипът ни винаги е на разположение да отговори на въпроси от Ваша страна. За допълнителна информация можете да посетите официялния сайт на компанията, както и онлайн магазина.

Официален сайт: www.solarpro.bg

Он-лайн магазин: shop.solarpro.bg